Atelier Steengoed in Kollum sluit na twaalf jaar haar deuren

Kollum - Na bijna twaalf jaar sluit Atelier Steengoed haar deuren. Onder de bezielende leiding van Annie Andringa - Heitlager hebben veel cursisten de mogelijkheid gehad om een cursus beeldhouwen te volgen. Je eigen creativiteit stond hierin centraal, Annie gaf daarbij de aanwijzingen, had veel geduld en zag vooral naar de mens achter de steen. Zij deed dat door een ieder naar zijn eigen kunnen en vermogen te begeleiden.

Een aantal cursisten waren, net als Annie zelf, zeer slechtziend of blind. Je leerde bij Annie dan ook kijken met je handen, voelen wat er nog met de steen moest gebeuren. Er werden prachtige beelden gemaakt, ook door Annie zelf. Menig cursist  was dan best wel trots op deze prestatie, het gaf ook vertrouwen om met een volgend beeld te beginnen. Als groep is er samen veel gelachen, lief en leed gedeeld, en de Atelier gaat dan ook zeker gemist worden. De laatste groep cursisten heeft van Annie de belofte gekregen dat zij een of twee keer per jaar een workshop gaat verzorgen. FOTO'S SAKE BEERSTRA