11 november opening van het Brûsplak in Feanwâlden

Feanwâlden - It brûst yn it Bûtefjild! Op vrijdag 11 november wordt het Brûsplak aan het Bûtefjild 5 in Feanwâlden feestelijk geopend. Het Brûsplak is een broedplaats, ontmoetingsplek en kenniscentrum voor inwoners uit de regio, studenten en experts. Om samen na te denken over waterbeheer, klimaatverandering en hoe hierop kan worden ingespeeld.

’s Ochtends vindt de officiële opening plaats. ’s Middags tussen 12.30 en 14.30 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Tijdens de open middag kunnen mensen kennismaken met studenten en hun verschillende proeven en met ecologen van Altenburg & Wymenga. Ondernemers presenteren kansrijke toepassingen voor Lisdodde, er zijn demonstraties van een onderwaterdrone en mensen kunnen genieten van het prachtige Bûtefjild. Inspirerende plek Een voormalige zeecontainer is door Studio Tjeerd Veenhoven onherkenbaar verbouwd tot een verrassende en inspirerende plek in het Bûtefjild om te werken of elkaar te ontmoeten. In het Bûtefjild worden proeven gedaan met natte teelten en andere slimme vormen van waterbeheer voor nieuwe economische toepassingen. Het Brûsplak is de plek om daar kennis van te nemen en over na te denken, niet alleen door experts, maar ook, en vooral, door mensen uit de regio. Ook vormt het een mooi vertrekpunt voor toeristisch-recreatieve activiteiten in de prachtige omgeving van het Bûtefjild. Brûzen voor Better Wetter Het Brûsplak is onderdeel van het regionale programma ‘Better Wetter: de proeftuin voor toekomstbestendig waterbeheer, voor ecologie en economie’. Door een combinatie van factoren zoals bodemdaling in het veenweidegebied, vaker drogere periodes en meer extreme regenbuien, moet er nagedacht worden over een toekomstbestendig waterbeheer en nieuwe verdienmodellen in (zeer) natte omstandigheden. Het Bûtefjild is een ideale proeftuin om dat te onderzoeken en proeven te doen. Overheid, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek werken hierin nauw samen. Het Brûsplak ligt in het hart van de proeftuin en verbindt alle partijen. Dwaande Het Brûsplak is ontwikkeld door verschillende partijen uit de regio vanuit de regionale gedachte: Mei in-oar wurkje oan 'e takomst fan Noardeast Fryslân. Nordwin College is hierbij projectleider. Het Brûsplak is gefinancierd vanuit het ‘Iepen Mienskipsfûns’ van de Provinsje Fryslân en het Ondernemersfonds Dantumadiel.