Burgerpanels in Sûnenz

DOKKUM - Ouder worden biedt mogelijkheden en kansen! Sûnenz wil de mogelijkheden en leuke kanten van het ouder worden laten zien.

Deelnemen aan interessante en leuke activiteiten en als het nodig is een juiste diagnose met passende behandeling. Ontmoeten, bewegen, voeding en leefplezier staan daarbij centraal. Dát is Sûnenz in een notendop.

Om Sûnenz niet alleen een centrum voor ouderen, maar ook ván ouderen te laten zijn, houdt Sûnenz binnenkort twee burgerpanels, waarin Sûnenz met ouderen wil brainstormen over verschillende thema’s. De uitkomsten van de burgerpanels worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van Sûnenz.

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locaties:

- Sûnenz Drachten: 21 november om 14.00 uur, Burg. Wuiteweg 140b in Drachten

- Sûnenz Dokkum: 22 november om 10.00 uur, Birdaarderstraatweg 70 in Dokkum

Opgave kan via info@sunenz.nl of 0800-5717171

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Dijkman, tel. 06-22 74 95 36