Vier VO-scholen uit de regio bundelen krachten

DOKKUM - Op initiatief van een aantal VO-scholen uit regio Dokkum hebben directeuren en leerkrachten van basisscholen uit de regio gesproken over de aanpak van het voorlichtingstraject voor ouders en verzorgers van leerlingen uit groep 8.

Tijdens de bijeenkomst hebben de VO-scholen het aanbod gedaan om de organisatie van de jaarlijkse informatieavond voor ouders (en soms ook leerlingen) over te nemen van de basisscholen. Dit betekent dat de VO-scholen Chr. MAVO De Saad, Dalton Dokkum, J.J. Boumanschool en Dockinga College gezamenlijk een viertal voorlichtingsavonden gaan organiseren, in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarbij elke basisschool zelf een voorlichtingsavond organiseerde voor ouders. De voorlichtingsavonden starten om 19.30 uur en vinden plaats op 21 november (locatie Dalton Dokkum), 22 november (locatie Chr. MAVO De Saad Damwâld), 30 november (locatie Dockinga College Dokkum) en 1 december (locatie J.J. Boumanschool Dokkum). Tijdens de bijeenkomsten wordt praktische informatie gegeven over de verschillende VO-scholen. Het programma is iedere avond gelijk. Ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen en andere betrokkenen zijn dan ook van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Verder zijn er tijdens de bijeenkomst op 26 oktober indrukwekkende gesprekken gevoerd over speciale ontwikkelingsprogramma’s als ‘doeners en denkers’, gericht op een betere aansluiting van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Zowel de VO- als de basisscholen hebben hiermee kennis, maar vooral inspiratie opgedaan. Door de krachten te bundelen, zowel tussen de verschillende VO-scholen, als tussen het voortgezet en primair onderwijs, hopen de directeuren op een succesvol voorlichtingstraject voor ouders/verzorgers én leerlingen.