Lezing in Schierstins over bedreigde wandkunst

Feanwâlden - Door sloop,verwaarlozing en onkunde verdwijnt veel monumentale wandkunst van scholen en andere instellingen in Friesland. De historicus drs. Erik Betten geeft op vrijdag 11 november een lezing over dit onderwerp  in de Schierstins te Feanwâlden. De lezing met beelden via de beamer begint om 20.00 uur.

Monumentale wandkunst van na de oorlog (1945-1975) – onder andere in Noordoost Fryslân – vormt een bedreigde categorie erfgoed. De mozaïeken, glaskunst, keramiek en schilderingen zijn vaak onlosmakelijk aan hun gebouw verbonden. Nu veel architectuur van de periode van de wederopbouw sneuvelt, verdwijnen ook veel van deze kunstwerken. Historicus en erfgoedonderzoeker Erik Betten verdiept zich in de werken van een grotendeels vergeten generatie Friese kunstenaars, en probeert alle wandkunst in de provincie in kaart te brengen. In deze lezing zal hij verslag doen van zijn zoektocht, zijn aanpak uitleggen, en inzoomen op de Noordoosthoek van de provincie. Maar hij zal ook ingaan op de vraag hoe wij met elkaar kunnen zorgen dat de kunstwerken die het verhaal van een generatie vertellen, niet voor altijd verdwijnen. Voor we kunnen zeggen: 'wat zonde dat het zover is gekomen'. Deze zomer presenteerde Erik Betten de uitkomsten van een pilotstudie naar monumentale wandkunst uit de periode van de wederopbouw in Fryslân. Een categorie erfgoed die kunsthistorisch nog onderbelicht is gebleven, zeker buiten de Randstad. Het gaat om erfgoed dat zich bij uitstek leent als drager van verhalen. Het onderzoek van Betten omvatte een eerste inventarisatie van verdwenen en nog aanwezige monumentale wandkunst in Fryslân (1945-1975) en een aanzet tot digitale ontsluiting, collectieve bewustwording en herwaardering. Drs. Erik Betten (Leeuwarden, 1976) is opgeleid als historicus en richt zich als zelfstandig onderzoeker en schrijver op het Friese erfgoed in brede zin. Van zijn hand verschenen boeken als Kloosters in Friesland (2009), De Fries. Op zoek naar de Friese identiteit (2013) en Het boek van de Ee (2014). In 2015 werkte hij onder meer het concept uit voor een expositie over emigratie vanuit Fryslân in de jaren ‘50 die wordt opgezet in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. In 2016 zal een boek verschijnen over Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor reserveringen een email aan: info@schierstins.nl of bel 0511-472937.