Nieuw brug Burgum open voor wegverkeer

Dokkum - De nieuwe brug Burgum is vanmiddag (vrijdag 4 november) opengesteld voor het wegverkeer.

Wethouder Houkje Rijpstra van gemeente Tytsjerksteradiel, Okke van Brandwijk (Rijkswaterstaat Noord Nederland) en Jan Doornbos (provincie Fryslân) gaven een gezamenlijke druk op de knop waarbij het brugdek naar beneden ging. Meer ruimte voor de schepen De nieuwe brug Burgum en de kanaalomlegging zijn onderdeel van het project Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De doorvaartbreedte voor de schepen is opgewaardeerd van 17 naar 22 meter. De krappe bocht in het Prinses Margrietkanaal bij Burgum is al eerder aangepast en in gebruik genomen. Door deze aanpassingen krijgen schepen meer ruimte voor de brug en kunnen zij de brug veilig(er) passeren. Daarnaast zal de brug op afstand bediend worden vanuit Skûlenboarch. Hierdoor worden de schepen, die brugopening nodig hebben, beter bediend. De afstandbediening kan pas aangebracht worden na de sloop van de oude brug Burgum. Naar verwachting zal dit begin maart 2017 in werking zijn. In de tussentijd blijft de brug handmatig bediend. Sloop oude brug Vanaf 7 november begint aannemerscombinatie Nije Daam met de sloop van de oude brug. Het zand dat hierbij vrijkomt wordt hergebruikt in het nieuwe park van Burgum. Lokale verbinding  De brug heeft na openstelling van de Centrale As een andere functie gekregen. Het zal alleen nog het lokale (fiets)verkeer over het Prinses Margrietkanaal brengen omdat het overige verkeer nu om Burgum heen gaat. Het fietspad op de brug maakt deel uit van een fietssnelweg binnen de Friese fietsnetwerken. Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Groningen werken samen aan de opwaardering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl naar klasse Va. De vaarweg wordt daartoe dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen, waaronder zes bruggen in Fryslân. Doel is dat grotere schepen vlot en veilig kunnen varen. Dan gaat het om klasse Va schepen: vierlaagse containervaart en beperkt tweebaksduwvaart. Op de foto Jan Doornbos (provincie Fryslân), wethouder Houkje Rijpstra (gemeente Tytsjerksteradiel) en Okke van Brandwijk (Rijkswaterstaat) openen nieuwe brug Burgum.