KEI NOF en de Fryske Akademy onderzoeken metaalsector

Buitenpost - De Fryske Akademy gaat de krachten bundelen met het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost-Fryslân (KEI NOF) uit Buitenpost met een gezamenlijk onderzoek naar de metaalsector in Noordoost-Fryslân. Beide partijen doen tegelijkertijd onderzoek naar de markt binnen de metaalsector en focussen daarbij op ontwikkelingen op het gebied van innovatie en samenwerking.

KEI NOF richt zich in zijn onderzoek op ondernemers in Noordoost-Fryslân die binnen de metaalsector opereren. Het doel van dit onderzoek is te inventariseren of er vanuit de metaalsector behoefte en belangstelling is voor het opzetten van een Innovatiecluster Metaal. Het metaalcluster moet de onderlinge samenwerking bij metaalbedrijven in de regio bevorderen, wat weer moet leiden tot productontwikkeling en innovatie voor de toekomst. De Fryske Akademy startte onlangs met een onderzoek naar vijf sectoren in Noordoost-Fryslân, waaronder de metaalnijverheid. Dit onderzoek moet resulteren in de Economische Vitaliteitsscan Noordoost-Fryslân 2017. De Economische Vitaliteitscan 2017 is één van de jaarrapporten van een meerjarig onderzoek naar de economische vitaliteit van Noordoost-Fryslân. In dit onderzoek worden trends en ontwikkelingen in woorden en cijfers benoemd. Dit heeft als doel een kennisbijdrage te leveren aan het regionaal-economisch beleid van ondernemers, beleidsmakers, bestuurders en volksvertegenwoordigers. Het onderzoek van Fryske Akademy haakt aan op de aanwijzing van Noordoost-Fryslan als een van de zes Nederlandse proeftuinen, waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van regionaal-economische samenwerking. Omdat beide partijen van elkaar kunnen leren en elkaar aan kunnen vullen, is besloten de handen ineen te slaan. De Economische Vitaliteitsscan verschijnt naar verwachting begin 2017.