Burgemeester en wethouders Dantumadiel geven gastles in de Week van Respect

Damwâld -  Deze week is het De Week van Respect in het onderwijs. Burgemeester Sicko Heldoorn en de wethouders Roelof Bos en Gerben Wiersma geven een persoonlijke gastles op de Wingerd in Damwâld en op de Wynroas in Wâlterswâld om samen met kinderen te praten over een respectvolle samenleving en wat dat precies betekent.

#JijMaaktHetVerschil Het thema dit jaar is #JijMaaktHetVerschil. Burgemeester Sicko Heldoorn vertelde bij een klas van het Speciaal Onderwijs op De Wingerd in Damwâld over zijn eigen schooljeugd in Sneek. Hij benadrukte daarbij het belang van wederzijds begrip: ‘door naar elkaar te leren luisteren, ontstaat begrip voor de ander. We hoeven het niet met elkaar eens te worden, maar we moeten wel open staan voor de opvattingen van de ander.’ Wethouder Gerben Wiersma besprak het onderwerp respect bij groep 7/8 van basisschool De Wynroas in Wâlterswâld: ‘Natuurlijk is respect iets waar je elke dag mee bezig bent, maar tijdens deze week staat respect vol in de schijnwerpers. We willen zoveel mogelijk kinderen activeren zélf bij te dragen aan een samenleving waar ruimte is voor iedereen, ongeacht afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid, of geloof.’ Vrijdag geeft wethouder Roelof Bos nog een gastles bij het Voortgezet Speciaal Onderwijs op De Wingerd: ‘‘Hopelijk zijn de verhalen die deze week op scholen verteld worden, de inspiratie voor kinderen om nu al zelf het verschil te gaan maken voor een respectvolle samenleving, wat zo belangrijk is voor iedereen. Daar wil ik graag bij stil staan in mijn gastles.’