Vervangen nieuwe rioolbuizen Kriekepitte te Kollum

Kollum - Na het afronden van de rioleringswerkzaamheden is, door middel van een rioolinspectie met een camera, ernstige scheurvorming in een aantal buizen in de Kriekepitte geconstateerd. Dit betekent dat de nieuw aangelegde rioolstreng tussen de Tochmalaan en de kruising met de Nobel moet worden vervangen.

In overleg met de aannemer is besloten om deze rioolwerkzaamheden tegelijkertijd met de bestratingswerkzaamheden aan de Kriekepitte en de Nobel uit te voeren. Inmiddels is gestart met de herstraatwerkzaamheden. De planning is dat eerst de bestrating van de Tochmalaan en daarna de Kriekepitte en de Nobel gereed worden gemaakt. Het asfalteren van de Nobel en een gedeelte van de Tochmalaan en de Kriekepitte wordt als laatste uitgevoerd. De bestratingswerkzaamheden in de Tochmalaan zijn eind week 44 gereed. Hierna is de Tochmalaan weer open voor al het verkeer. Alleen tijdens het asfalteren van het laatste gedeelte is de Tochmalaan in week 47 nog twee dagen gestremd. In de periode van vrijdag 4 tot en met vrijdag 25 november 2016 vinden in de Kriekepitte en de Nobel de rioolvervangingswerkzaamheden, de bestratings- en asfalteringswerkzaamheden plaats. Om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen, worden de bovenstaande weggedeeltes geheel of gedeeltelijk voor al het doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer wordt dan via andere wegen omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven. Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden worden de stremmingen en de bijbehorende omleidingsroutes zoveel eerder als mogelijk en zoveel later als nodig opgeheven. Tijdens de werkzaamheden van de afgelopen weken was het steeds mooi droog weer. Er stonden soms een aantal auto’s in de berm geparkeerd. Nu het waarschijnlijk wat natter wordt is het verzoek om de auto’s niet meer in de bermen te parkeren. De spoorvorming die dan ontstaat zal moeten worden hersteld. Dit brengt onnodige kosten voor de gemeente met zich mee. FOTO'S SAKE BEERSTRA