Gezellige mantelzorgmiddag in Kollum

Kollum - Donderdag 10 november is  de landelijke "Dag van de mantelzorg" gehouden. In Noordoost Friesland  werd afgelopen week per gemeente een gezellige bijeenkomst voor mantelzorgers georganiseerd. In Kollum was er een Mantelzorgmiddag  in zalencentrum De Colle in Kollum.

Wierd Kooistra uit Oudwoude was de dagvoorzitter en heette iedereen welkom. Hij benadrukte het belang van mantelzorgers in de samenleving en sprak grote waardering uit voor het werk wat mantelzorgers doen. De Mantelzorgbijeenkomst werd officieel geopend door wethouder Paul Maasbommel. 'Het ondersteunen van mantelzorgers is een gemeentelijke taak. Maar om mantelzorgers te kunnen ondersteunen is het belangrijk om zoveel mogelijk mantelzorgers in beeld te krijgen.  Daarom heeft de gemeente eind vorig jaar een meldactie gehouden. Er kan nu een grote groep mantelzorgers gericht voorzien worden van informatie. De meldactie zal ook dit jaar weer worden gehouden. Daarnaast zal de gemeente de informatievoorziening verbeteren door onder andere het uitbrengen van nieuwsbrieven en het realiseren van een digitaalzorgloket. Ook zal er aandacht zijn voor mantelzorgers bij de keukentafelgesprekken en zal er een panel van mantelzorgers worden opgericht.  De digitale hulp en aanbod website WeHelpen zal worden uitgebreid van Kollumerland naar DDFK en wordt onderdeel van het digitaal zorgloket.' De mantelzorgers konden genieten van een High Tea en de muzikale omlijsting werd verzorgd door een schitterend optreden van 'Trijekaart'. Deze middag werd georganiseerd door vrijwilligers, de DDFK gemeenten en Timpaan Welzijn. Hiermee willen de gemeenten hun waardering uitspreken voor het vele werk dat mantelzorgers verrichten. Bent u mantelzorger? Meld u aan! Bent u mantelzorger maar nog niet aangemeld? Bel dan  de gemeente Kollumerland (14 0511).  Indien u in het panel van mantelzorgers wilt deelnemen of hierover geïnformeerd wil worden kunt u tevens contact opnemen met de gemeente. Twijfelt u of u mantelzorger bent doe dan de test en klik hier.