DFK-gemeenten zoeken herkenbare en aantrekkelijke naam

Hegebeintum - De naam van de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat uit een samensmelting van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a., moet passen bij de identiteit van deze nieuwe gemeente, gemakkelijk uit te spreken zijn en de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van de regio uitstralen. Het zijn ‘denkrichtingen’ die maandag in Hegebeintum werden voorgesteld bij de presentatie van het Wurkplan Nammejouwing, waarin alle voorwaarden worden genoemd om tot een nieuwe naam van de gemeente in Noordoost te komen. Het zou volgens burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland al helemaal mooi zou zijn als gekozen wordt voor een Friese naam. Daarnaast is er een aantal wettelijke kaders voor de nieuwe naam aangegeven, waarin staat dat de naam niet elders mag voorkomen en ook niet teveel mag lijken op een andere naam in Nederland.

De drie gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners, maar ook anderen die een binding hebben met het gebied, betrokken worden bij het kiezen van een naam en zij kunnen daar zelfs 500 euro mee verdienen. ,,Wy ferwachtsje dat der in hiel soad suggestjes en foarstellen komme’’, zei Bilker. Belangrijk is volgens Bilker dat de naam topografisch verantwoord is. Bilker maakt deel uit van de naamgevingscommissie, met daarin onder meer ook Dokkumer Warner Banga, Wybe Kloppenburg (Kollum) en Johannes van Dijk uit Ferwert als kenners van de historie in de drie gemeenten. In februari 2017 zullen door de commissie twee of drie namen worden voorgedragen en woensdag 15 maart kan door stemgerechtigden in de drie gemeenten tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer een keuze worden gemaakt. FOTO BRAM BURUMA