Buurtvereniging Trije yn ien uit Harkema voert actie voor een veiliger buurt

Harkema - Het bestuur van buurtvereniging 'Trije yn ien' uit Harkema voert actie voor een veiliger buurt. Deze actie is de buurtvereniging gestart omdat er volgens hun veel te hard wordt gereden in de buurt.

'Al sinds we de nieuwe bestrating en wegindeling, op zowel de Kammingastrjitte als de Stuken hebben, is het een en al ergernis. Er wordt veel te hard gereden. Na veel overleg, met medewerking van plaatselijk belang, heeft dit niet het nodige resultaat opgeleverd. Uit een snelheidsmeting bleek dat de snelste auto 83 kilometer per uur had gereden. Uit alle gegevens wordt dan een eindsom gemaakt waaruit blijkt dat de  gemiddelde snelheid dan 44 kilometer per uur zou zijn en dat voldoet aan de normen die in de dorpen van de gemeente Achtkarspelen gehanteerd wordt', vertellen Froukje, Ben, Suzanne en Jille namens het bestuur van de buurtvereniging. 'Natuurlijk is dit een momentopname geweest. Ook zijn er enkele aanpassingen gedaan zoals het ophogen van de verkeersdrempel bij de speeltuin, er zijn paaltjes geplaatst op een hoek waar men dacht de binnenbocht maar over de groenstrook te kunnen nemen. Ook is een stukje trottoir verlengd. En om het nu maar eens zwart wit te stellen ook eigen buurtbewoners rijden wel eens te snel. Bij ons als buurvereniging stellen wij het welzijn van onze kinderen en onoplettende huisdieren voorop, dus daarom voeren we actie. Vanaf 15 november worden er op elke hoek grote opvallende pallets geplaatst en gaan we aandacht vragen voor het probleem. Wij vragen  medebewoners ons te helpen met het bewaken van deze pallets en het noteren van kentekens van mensen die veel te snel rijden. Deze worden dan doorgegeven aan de wijkagent die de bestuurder er dan op zal aanspreken.' FOTO FOKKE OPHUIS