Prestatieafspraken tussen gemeente, Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) en Contactraad

Buitenpost - De gemeente Achtkarpelen, Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) en huurdersorganisatie Stichting Contactraad SWA hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2017. De prestatieafspraken dragen bij aan de doelstellingen in de woonvisie van Achtkarspelen ‘Wonen voor jong en oud’.

SWA is een belangrijke huisvester in Achtkarspelen. Eén op de vier woningen in de gemeente is van de woningstichting. Het is de eerste keer dat prestatieafspraken zijn gemaakt.

Om sociale huurwoningen voor een brede doelgroep beschikbaar te houden is afgesproken dat SWA bij nieuwbouw zoveel als mogelijk naar betaalbare huurprijzen blijft streven. Ook zal SWA zich inzetten voor senioren en zorgbehoevenden, door waar mogelijk nieuwe woningen senior- en zorggeschikt uit te voeren.

Omdat Achtkarspelen in een krimpregio ligt, wordt op de langere termijn verwacht dat er minder huishoudens komen, waardoor de leefbaarheid onder druk kan komen te staan. Partijen willen zich inzetten voor de leefbaarheid door, binnen de wettelijk toegestane kaders, bij te dragen aan voorzieningen en te investeren in de woonomgeving van huurders.

De gemeente, Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) en huurdersorganisatie Stichting Contactraad SWA streven in 2017 naar een optimale balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid voor huurders. Onderdeel daarvan is een aanpak om de bewustwording van huurders op het gebied van energiebesparing te vergroten. Via de website www.achtkarspelen.nl/woonvisie zijn de prestatieafspraken na te lezen.