Show De Woudzangers onder hoogspanning

Harkema - De kwaliteit was als vanouds. Al hun talrijke mooie vogels laten de leden van volièrevereniging De Woudzangers maar wat graag aan het publiek zien.

In de grote zaal van café De Klok in Harkema waren eind vorige week maar liefst 550 vogels van liefhebbers van De Woudzangers te bewonderen. Trots vertelden de leden donderdag, vrijdag en zaterdagochtend aan bezoekers over hun hobby. De Woudzangers staat bekend om haar goede vogelkweek. En dus zijn de verwachtingen voor de jaarlijkse tentoonstelling altijd hooggespannen. Bij deze editie - de 57ste show - bezorgden andere, externe omstandigheden de organisatie van de jaarlijkse tentoonstelling evenwel ook de nodige bibbers. De uitbraak van vogelgriep leidde tot een landelijke ophok- en afschermplicht. Deze gold echter niet voor de soorten - veelal kleine tropische vogels - die in De Klok te aanschouwen waren. Daarnaast was de ophokplicht niet van toepassing op dieren die hobbymatig worden gehouden. Toch had De Woudzangers bij een verdere uitbraak van het vogelgriepvirus zomaar met een tentoonstellingsverbod geconfronteerd kunnen worden, aldus penningmeester Benny van den Akker. ,,It wie wol spannend. Der siet in bepaalde druk op.” Van den Akker en zijn medebestuursleden hadden er niet aan moeten denken dat ze tijdens de voorbereiding of gedurende de tentoonstelling de leden en hun vogels naar huis hadden moeten sturen. ,,Gelokkich is dat net bard.” Een achttal keurmeesters van de landelijke bond NBvV nam de vogels op dinsdag op vlotte wijze onder handen. Over het algemeen waren zij zeer te spreken over de kwaliteit. Uiteraard wezen de keurmeesters de liefhebbers van De Woudzangers op een aantal aandachtspunten. De prachtige verscheidenheid aan tropen viel hen eveneens op. Er zijn weinig verenigingen die zo’n mooie variatie aan vogels hebben, weet tentoonstellingssecretaris Arend Vissia van De Woudzangers. Volgens Vissia heeft de volièrevereniging niet veel te klagen over het reilen en zeilen. Natuurlijk is er bij De Woudzangers net als bij veel andere clubs sprake van vergrijzing. Maar er komen, zo zegt Vissia, momenteel weer wat jeugdleden bij. De Woudzangers telt in totaal 230 leden. Daarmee is de vereniging de een na grootste van Nederland. De leden wonen in de wijde regio. ,,Se komme oeral wei; fan Grou oan’t Zoutkamp.” Op de tentoonstellingsdagen in november komen de leden graag naar De Klok in Harkema. Het gefluit en gezang vanuit de kooien maakt de show traditioneel mede tot een vrolijke happening. De vogels leken weinig last te hebben van het rondwarende griepvirus dat de organisatie van de show dit keer een beetje minder relaxt maakte dan normaal gesproken. De kampioenen De Woudzangers-show van 2016 op een rijtje. Tentoonstellingskampioen H. Pel uit Kollumerzwaag met een weddelsaratinga, 93 punten en bondskruis; J. Eekkerk, Damwâld: kleurkanaries EK, wit, 92 punten en bondsmedaille (BM); C. Wiersma, Harkema: kleurkanaries EK, geel, 93 en BM; K. de Meer, Buitenpost: kleurkanaries EK, bruin, 91en BM; S. Roorda, Harkema: kanaries stel, wit, 187 en BM; W. Weening, Harkema: kanaries stam, wit, 374 en BM;R. van der Veen, Harkema, vorm-postuur EK, razaespanol, 92; R. van der Veen, Harkema: vorm-postuurstel, razaespanol, 185; Y. ter Veld, De Wilp: zebravinken EK, Isabel bruin, 90; R. van der Veen, Harkema: tropen EK, bleeksnavel spitsstaart amadine, 93 BM; G. van Lune, Buitenpost: tropen OK, goudbuikje, 93; J. Lettinga, Tytsjerk: tropen stel, zwavelgele dikbekcini, 187 BM; J. Elzinga, Triemen: Europese cultuur EK, vinkwildkleur, 92 BM; J. van Hijum, De Westereen: standaard grasparkieten EK, cinnamon hemelsblauw, 91; S. de Boer, Kollumerzwaag: groep 21 EK, personatus groen, 91; B. Wassenaar, Stroobos: groep 21 OK, fischeri groen, 92; K. de Boer, De Wilp: groep 22 EK, catharina turquoise, 93 BM; Benny van den Akker, Surhuisterveen: groep 22 EK, turquoisine groen, 93 BM; Benny van den Akker, Surhuisterveen: groep 23 OK, turquoisine groen, 92; A. Helder, Drogeham: groep 24 EK, valkparkiet opaline, 93 BM; D. Hoeksma, Drogeham: groep 24 OK, valkparkiet lutino, 92; A.T. Vissia, Burum: groep 25-26 EK, roodstuitparkiet, 93 BM; A.T. Vissia, Burum: groep 25-26 OK, roodstuitparkiet, 92; H. Pel, Kollumerzwaag: groep 27-28-29-30 EK, weddelsaratinga, 93; S. Brouwer, Surhuisterveen: groep 27-28-29-30 OK, koningsparkiet; A. Helder, Drogeham: groep 34 EK, Australische kuifduif, 93; A.T. Vissia, Burum: parkieten stel, roodstuitparkiet, 187; J. Elzinga, Triemen: jeugd EK, vink wildkleur, 92; D. Hoeksma, Drogeham: jeugd OK, Senegal tortelduif, 91; A.T. Vissia, Burum: derby, roodstuitparkiet, 93; A. Helder, Drogeham: vijf beste vogels (Avicultura-beker), 462. DOOR ATZE H. VAN DER PLOEG