Lieuwkje Krol verwelkomt vijfde generatie

Ee - Met de geboorte van Layla is een droom voor Lieuwkje Krol uitgekomen. Naast mem, beppe en oerbeppe is ze nu ook betoerbeppe. De vijfde generatie diende zich aan net voordat ze haar 93-jarige verjaardag gaat vieren. Mevrouw Krol heeft het grootste deel van haar leven in Ee gewoond, nu verblijft ze in Meckama State in Kollum. Ze staat op deze foto met haar dochter Eelkje Vlasma (71), die in Oosterwolde woont. Dat is ook de woonplaats van haar dochter Attie van den Akker (48). Haar dochter Iris van den Akker (22) woont in Groningen en zij schonk vijf weken geleden het leven aan Layla Visser.