DoeDag Lauwers College druk bezocht

Kollum - Honderd leerlingen uit groep acht, afkomstig van diverse basisscholen uit de regio, bezochten dinsdagmiddag de Doedag van Lauwers College Kollum. Donderdagmiddag 24 november is de tweede Doe Dag. Er zijn voor deze twee dagen totaal 300 aanmeldingen.

Dinsdagmiddag maakten de leerlingen kennis met diverse vakken in het vmbo, met genoeg afwisseling tussen de theorie- en praktijkvakken. ‘Met deze Doedag willen we de leerlingen een indruk geven van de mogelijkheden binnen de diverse stromingen van het vmbo. Na een korte verwelkoming gingen de basisschoolleerlingen langs diverse lokalen voor uitleg naar de Theorielessen zoals Engels, biologie en nask (natuur- en scheikunde) werden afgewisseld met de praktijkvakken metaaltechniek, bouwtechniek, verzorging en SDV. De basisschoolleerlingen waren enthousiast over de lessen met hun zelfgemaakte klokjes en kaarsenhouders. Natuurlijk nog met de uitnodiging om vooral ook met de ouders/verzorgers donderdag 28 januari de Open Dag te bezoeken. Van 18:30 uur tot 21:00 uur kunnen ouders/verzorgers met hun kinderen dan een kijkje nemen in de afdelingen, kennismaken met docenten en voorlichting krijgen over de school. Ook op deze avond zijn verschillende activiteiten georganiseerd om een goed beeld te krijgen van de school. FOTO'S SAKE BEERSTRA