Al 370 ideeën voor nieuwe gemeentenaam DFK-gemeenten

Dokkum - /KOLLUM - Dat de nieuwe gemeentenaam leeft bij de inwoners van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. en omgeving blijkt uit het overweldigende aantal ideeën voor de nieuwe gemeentenaam die de naamgevingscommissie in ruim een week tijd heeft binnengekregen. In een week tijd kwamen er al 370 namen binnen, zo meldt wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a.. De DFK-gemeenten zijn op zoek naar een nieuwe naam voor wanneer de drie gemeenten samen verder gaan als één nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente zal per 1 januari 2019 bestaan.

Uit alle namen wordt door de naamgevingscommissie, die bestaat uit deskundigen op het gebied van onder andere taalkunde, heemkunde en marketing, een selectie gemaakt. Op 15 maart, tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Tweede Kamer, mogen alle inwoners van de drie betrokken gemeenten die stemgerechtigd zijn stemmen op hun favoriete naam. Nog tot 14 december 2016 ka iedereen zijn of haar idee inleveren. Dit kan via het online invulformulier. Een papieren versie van het invulformulier is beschikbaar op de drie gemeentehuizen in Dokkum, Ferwert en Kollum. De persoon die de winnende naam heeft ingeleverd, ontvangt een geldprijs van €500,-.