CDA Fryslân organiseert landbouwdag voor Jaco Geurts

Damwâld - Jaco Geurts, CDA woordvoerder voor landbouw, natuur en water in de Tweede Kamer, brengt op maandag 28 november een werkbezoek aan Fryslân. Op dit moment speelt er veel op het gebied van landbouw en natuur. Denk hierbij aan de fosfaatproblematiek, derogatie, natuurinclusieve landbouw en de voorbereidingen voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Reden genoeg voor CDA Fryslân om Geurts te laten zien wat er in Fryslân op agrarisch gebied speelt.

Boerenbedrijf Breeuwsma Na een bezoek aan Wetsus in de ochtend is ’s middags het boerenbedrijf van Karst Breeuwsma in Aldeboarn aan de beurt. Breeuwsma, een boer met idealen, heeft een traditioneel bedrijf met een bijzonder tintje. Zo laat hij elk voorjaar een aantal greppels volstromen met water waardoor het land deels overstroomt. Hierdoor is het aantal broedende weidevogelparen op zijn land de afgelopen jaren flink gestegen. Visiedocument landbouw Aan de keukentafel van de Breeuwsma’s volgt een gesprek met melkveehouder Rakesh de Vries, Jentsje Abma (fractievoorzitter CDA Heerenveen én melkveehouder), Statenlid Maaike Prins en Anne Schelhaas (1e opvolger Statenfractie én melkveehouder), Harry van der Molen en Esther Hanemaaijer (beiden CDA-kandidaat Tweede Kamerlid). In het gesprek presenteert CDA Fryslân een visiedocument over het thema landbouw. Later op de middag volgt een presentatie van Jouke Velstra, directeur Acacia Water over project Spaarwater. Vitaal NO Fryslân in 2025 ’s Avonds is Geurts te gast bij een interactieve avond van de CDA afdelingen uit Noordoost Fryslân in Damwâld, met het thema ‘Vitaal Noordoost Friesland in 2025’. Werkgelegenheid, landbouw, natuur, vitale dorpen zijn belangrijke zaken voor de inwoners van Noordoost Fryslân. Het CDA kijkt met de inwoners naar de toekomst van ons platteland. Welke kansen en mogelijkheden zien we en wat willen we onze (toekomstige) Kamerleden meegeven naar Den Haag? Naast Geurts verlenen ook Sander de Rouwe (Gedeputeerde), Harry van der Molen en Esther Hanemaaijer hun medewerking tijdens deze avond.