Opbrengst Sport op de as naar Stichting Leergeld NOF

Dokkum - Op 24 september werden er allerlei sportieve activiteiten georganiseerd op de Centrale As, die op die dag afgesloten was voor gemotoriseerd verkeer. De activiteiten, die bestonden uit  hardlopen, wandelen, fietsen en ttbike, werden georganiseerd door Stichting Community Service Rotary Club Bergum. De inschrijfgelden en extra opbrengsten kwamen volledig ten goede aan de Stichting Leergeld. Vrijdagavond is tijdens een feestelijke bijeenkomst in MFC de Tredder te Westergeest door Nico Lykelema , voorzitter Stichting Community Service Rotary Club Bergum een bedrag overhandigd van maar liefst 70.000 euro aan de Stichting Leergeld Noord Oost Friesland. Lykelema bedankte iedereen, die zich had ingezet voor deze dag en tevens de hoofdsponsor Rabobank Noordoost Friesland en Drachten Friesland Oost en andere sponsoren voor hun geldelijke bijdrage. Joop Burbach van de Stichting Leergeld NOF was zeer ingenomen met dit geweldige bedrag.

Vrijwilligers De organisatie werd vrijwel volledig uitgevoerd door vrijwilligers van Rotaryclubs Bergum, Dokkum en Lauwersland, Rotaract, Loopgroep Dokkum, loopgroep Hugo Veenker, SV Friesland, loopclub Burgum, Wielervereniging Wadro Otto Ebbens en ondersteund door een team van het projectbureau van de Centrale As. Stichting Leergeld Noord Oost Friesland De Stichting Leergeld Noord Oost Friesland wil kinderen weer laten meedoen. Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles. Ook kunnen ze vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind dit niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. Het betreft kinderen van 4 tot 18 jaar, die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn. TEKST EN FOTO'S JANTSJE WIERSMA