Gondelvaart Drogeham op lijst van waardevolle tradities

Drogeham - De gemeente Achtkarspelen is een waardevol geachte Nederlandse traditie rijker. De Gondelvaart op Wielen van Drogeham maakt sinds vrijdag deel uit van de lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

De ondertekening en de uitreiking van het bijbehorende certificaat en schildje vond plaats in gebouw De Fakkel in Drogeham. ,,De oprichters van de Gondelvaart op Wielen hadden in 1969 niet kunnen dromen van hetgeen hier vandaag plaatsvindt”, sprak een trotse voorzitter Willem Koster. Twee bestuursleden uit de beginjaren - Sieds Tabak en Marinus de Jong - hoorden de woorden van Koster met een glimlach aan. Met de plaatsing op de nationale lijst van cultureel erfgoed zal de Drogehamster gondelvaart nóg meer uitstraling krijgen, zo is de algehele verwachting. De toenemende aantrekkingskracht gaat het evenement (financiële) bijdragen uit fondsen en sponsors opleveren, luidt de prognose. Koster: ,,Het wordt interessant voor hen.” In zijn toespraak stak Koster de loftrompet over de vrijwilligers en de buurtgroepen die het gondelvaartspektakel elk jaar weer mogelijk maken. Ook wees de voorzitter op de saamhorigheid. ,,Het evenement fungeert als een bindende factor in onze gemeenschap en schept banden tussen mensen, los van religieuze, filosofische of sociale afkomst.” Opname op de lijst van cultureel erfgoed is geen eindpunt, weet Koster. ,,Het is een begin. We zullen samen ervoor moeten zorgen dat de traditie van de Gondelvaart op Wielen wordt doorgegeven aan de jeugd. Een interactie met andere corso’s kan daarbij inspirerend werken.” Burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen, die zijn handtekening ook onder het certificaat zette, zei ‘grutsk’ op de Gondelvaart op Wielen te zijn. ,,It is in evenemint dat ferbynt”, aldus Gerbrandy. De burgemeester gaf verder aan dat een plek op de lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed zeer bijzonder is. ,,It is sa unyk. Jo komme net samar op dy list.” Voor de manier waarop Drogeham invulling geeft aan het evenement, zei Gerbrandy diepe bewondering te hebben. ,,Ik ha my echt de eagen útsjoen hoe’t jimme mei de Gondelfeart oan ’e gong binne. It hiele doarp docht der oan mei.” Ook voor alle andere activiteiten die in het brinkdorp worden gehouden, had de burgemeester lovende woorden in petto. ,,Jimme binne hjir tige aktyf.” Dat de jeugd bij de gondelvaart wordt betrokken, noemde Gerbrandy ook als pluspunt. Sinds 2005 is er in Drogeham - eveneens jaarlijks - een kindergondelvaart. Met de plaatsing van de Gondelvaart op Wielen op de lijst van het cultureel erfgoed zei Gerbrandy te wensen dat het toerisme in Achtkarspelen een impuls zal krijgen. ,,Wy hoopje dat de minsken hjir komme.” Voorzitter Frans Schouten van de toetsingscommissie Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed benadrukte de belangrijke rol van de plaatselijke samenleving bij de toekenning van het certificaat. ,,Het gaat om de kracht van de gemeenschap bij deze inventaris.” Voor Drogeham is het zaak om de plek op de lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed waar te maken en de traditie van de gondelvaart levend te houden, aldus Schouten. ,,Een traditie gaat met z’n tijd mee, groeit en ontwikkelt zich. Een traditie die vaststaat en nooit verandert, heeft geen toekomst.” In Friesland staan nu in totaal drie tradities en ambachten op de lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Behalve de Gondelvaart op Wielen in Drogeham zijn dat de Hindelooper cultuur (schilderkunst, taal, streekdracht en andere plaatselijke gebruiken) en het Fries Houtsnijwerk in De Knipe. TEKST EN FOTO'S ATZE VAN DER PLOEG