Bouwgroep Dijkstra Draisma werkt samen met J.J. Boumanschool

Dokkum - Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft onlangs een convenant ondertekend dat is opgesteld in samenwerking met praktijkonderwijs J.J. Boumanschool.

Bouwgroep Dijkstra Draisma is van oudsher en als familiebedrijf nauw betrokken bij de regionale gemeenschap en heeft deze maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Zo wordt bij BGDD kennis en middelen ingezet voor maatschappelijke, sociale en culturele doelen en heeft zij aandacht voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of baat hebben bij praktisch leren. Dat Bouwgroep Dijkstra Draisma daadwerkelijk de daad bij het woord voegt is onder andere te zien aan de nauwe onderlinge samenwerking die het bedrijf in de loop van de jaren heeft opgebouwd met de J.J. Boumanschool. De J.J. Boumanschool is een school voor voortgezet onderwijs waar jongeren baat hebben bij praktisch leren. Menig praktijkonderwijs-leerling heeft de afgelopen jaren een duurzame arbeidsplaats weten te verwerven binnen de diverse afdelingen van BGDD. Onlangs is de samenwerking bekrachtigd in de vorm van een convenant. Hiermee zal Bouwgroep Dijkstra Draisma zich blijven inzetten, indien nodig met behulp van een extra scholingstraject, voor het duurzaam plaatsen van jongeren afkomstig uit het praktijkonderwijs. Daarnaast is op het gebied van arbeidsoriëntatie de samenwerking verder uitgebreid: leerlingen krijgen de mogelijkheid aangeboden om binnen de diverse afdelingen van het bedrijf zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Zo kunnen leerlingen een arbeidsoriënterende stage doorlopen op de afdelingen Bouw, Houtconstructie, Logistiek en Schoonmaak. Het convenant illustreert hoe vanuit maatschappelijke betrokkenheid het bedrijfsleven en het onderwijs elkaar versterkt en dat er door middel van dergelijke initiatieven een positieve bijdrage wordt geleverd aan de regionale arbeidsmarkt.