Eerste exemplaar Hercules van de Wâlden uitgereikt aan Geertje de Walle

Feanwâlden - Tegen het decor van de Doopsgezinde kerk in Feanwâlden werd vrijdag het eerste exemplaar van het boek Hercules van de Wâlden uitgereikt aan Geertje de Walle. De echtgenote van politieman Tjeerd de Walle kreeg het boek van auteur Peter Boomsma en de keuze voor Geertje lag voor de hand na lezing van het boek over brigadier Tjeerd de Walle.

Het boek met ‘het verhaal van’ Tjeerd de Walle is heel toepasselijk uitgevoerd in de kleuren blauw van de politie. De strepen op de omslag verwijzen nog eens extra naar de grote rol die het politie uniform in het leven van de in 1952 geboren De Walle heeft gespeeld. Je zou die strepen ook kunnen zien als tralies waarachter de mens De Walle, gevangen in zijn eigen onvermogen om het leven altijd met open vizier tegemoet te treden. Dat het uiteindelijk lukte om min of meer bevrijd tussen de tralies door toch het levensevenwicht te vinden was niet in de laatste plaats te danken aan echtgenote Geertje. Vandaar ook dat het eerste exemplaar haar toekwam. Het boek wil meer zijn dan een aaneenrijging van sterke verhalen beleefd door een man in uniform. Het wil ook de blauw getinte ziel van een man laten zien, een hoofdpersoon die door diepe dalen ging en af en toe een helpende hand nodig had om het leven te trotseren. Welbeschouwd zou je De Walle een opwindbaar speelgoedsoldaatje kunnen noemen die dacht dat hij, eenmaal opgewonden, nimmer meer zou stoppen. Dat begon al vroeg toen hij in het eigen ouderlijk gezin altijd het toneel op moest met verhalen om de moed er in te houden. Het leed van een vroeg overleden broertje moest worden overstemd. Met elkaar over leed en verlies praten was bepaald geen gewoonte binnen de familie De Walle. Het boek beschrijft de komische en minder grappige lotgevallen van een politieagent die vermoedelijk als enige een wilde auto-achtervolging op het autoluwe Schiermonnikoog op zijn naam heeft. Maar ook een man die als opgewonden standje niet gemakkelijk was in de omgang. En dat bezorgde de temperamentvolle, roodharige gezagsdrager af en toe problemen. Want De Walle bekent dat hij de wereld vaak zag in de kleuren zwart en wit zonder ruimte te bieden aan de zo gewenste grijstinten. Vermoedelijk hebben de diverse depressies hem geholpen dat beeld bij te stellen. Het opwindbare speelgoedsoldaatje moest opnieuw worden opgewonden. De zich voor alles verantwoordelijk voelende De Walle werd terug geworpen op zichzelf. De loodzware stap in de ochtend om over de drempel van de dag het leven in te stappen werd te moeilijk. Het waren ook voor Geertje en de beide toen puberende dochters Femke en Elske zware tijden in die jaren negentig, een nevenverhaal dat al te gemakkelijk wordt onderschat. Ondanks deze ietwat sombere blauwe spiegel van het leven van een politieman blijft het een luchtig boek waarin de humor niet ontbreekt. Tijdens een van die depressieve periodes deed De Walle niks anders dan thuis rond de tafel lopen. ,,No moatst ek ris de oare kant omrinne, oars slyt it parket sa’’, zo zei Geertje dan. En natuurlijk de helende werking van de muziek. De Walle speelde trompet in het Nederlands Politieorkest en de Blauhúster Dakkapel. Uiteindelijk is het onder andere de muziek die hem een min of meer stabiele levensweg biedt. Elske DeWall biedt via het nummer Hercules van de in 2016 verschenen cd Velvet soldier troost en bovenal hoop. Het boek is te bestellen bij Uitgeverij Louise van uitgever Eddy van der Noord uit Grou en verkrijgbaar www.uitgeverijlouise.nl. Het is ook te koop bij alle vestigingen van Van der Velde, Binnert Overdiep, het Vergeet-Mij-Nietje in Feanwâlden, boekhandel Schaaf in Dokkum en bij Jelle Eijzenga Fysiotherapie in Berltsum. TEKST EN FOTO RYNK BOSMA