Interkerkelijk Mannenkoor Drachten treedt op in Damwâld

Damwâld - Op vrijdagavond 9 december is er in de Chr. Gereformeerde Kerk (Hoofdweg) te Damwâld een Advent zangavond georganiseerd waaraan het 120 leden tellende Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (IMD) uit Drachten en omgeving hun medewerking zullen verlenen.

Het IMD staat onder leiding van de bekende koordirigent Wander Mulder uit Emmeloord en de begeleiding is in vertrouwde handen van hun vaste organist Jan Kroeske. Mulder is ruim 50 jaar koordirigent en tevens een begenadigd organist. Hij dirigeerde onder andere het Gemengde Koor Scheppingsgave, het Katholieke Kerkkoor van Tollebeek en het Emmeloords Vocaal Ensemble. Voor al zijn verdiensten in de muziek is hij vorig jaar Koninklijk onderscheiden. Het IMD verleent regelmatig medewerking aan kerkdiensten en organiseert vier tot zes concerten per jaar door heel Friesland maar ook daar buiten, vaak gecombineerd met solisten, korpsen en andere muziek/zang en strijkorkesten. Het IMD is regelmatig te beluisteren via radio en TV, en ook zijn er diverse CD’s verkrijgbaar waaronder een Kerst-CD en een CD met vooral liederen van Johannes de Heer. Ook verlenen deze avond het Sions Jeugd Koor onder leiding van Janneke Noomen en het Sions Koor onder leiding van Balt de Vries hun medewerking. Beide koren worden begeleid op het orgel door Tjitske ten Hoven-Ypma. De meditatie is in handen van dominee K. Bogerd. Hij zal kort spreken over het thema “Wonderlijk”. Naast dit alles is er natuurlijk ook nog samenzang welke zal worden begeleid op het van den Heuvel orgel door Pieter Kooistra. Het koor hoopt op een gezegende en volle kerk, iedereen is van harte welkom. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de gemaakte onkosten.