Gemeente Achtkarspelen richt stichting MOA op

Buitenpost - Het college van b&w van Achtkarspelen heeft besloten om de stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) op te richten. De MOA wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek waar werkzoekenden van elkaars kwaliteiten en netwerken gebruik kunnen maken. Binnen de MOA kunnen zij zich oriënteren op de arbeidsmarkt, cursussen volgen, werkervaring opdoen of gezamenlijk een (mini) onderneming opstarten. De MOA biedt zo mensen de kans om van waarde te zijn binnen de eigen mienskip.

MOAi Grien De MOA gaat van start met de afdeling MOAi Grien. MOAi Grien gaat de groenvoorziening voor de gemeente uitvoeren. Bij MOAi Grien komen SW-ers uit Achtkarspelen in dienst. MOAiWurk MOAiWurk is de andere afdeling van de MOA. MOAiWurk helpt inwoners die (tijdelijk) op een uitkering zijn aangewezen, om weer zelfstandig en zelfredzaam te worden. Dat doet MOAiWurk in samenwerking met lokale ondernemers, het onderwijs en de overheid. MOAiWurk start met mensen die langdurig gebruik maken van een bijstandsuitkering. Zij krijgen persoonlijke begeleiding bij het zoeken naar werk of een andere passende (maatschappelijke) activiteit. Een aantal mensen kan bijvoorbeeld starten met de aankleding en inrichting van het gebouw waar de MOA in komt. Binnenkort wordt bekend waar de MOA wordt gehuisvest. Stichting De gemeente heeft ervoor gekozen om de MOA onder te brengen in een stichting. De MOA wordt formeel de werkgever van de SW-ers die nu nog in de dienst zijn van Caparis. Het bestuur van de stichting MOA bestaat uit de burgemeester en wethouders van Achtkarspelen. Raadsleden en ondernemers uit de gemeente vormen de Raad van Advies. Daarmee zijn de raad en lokale werkgevers nauw betroken bij de MOA.