Prestatieafspraken tussen gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland en De Bewonersraad

Buitenpost - De gemeente Achtkarspelen, WoonFriesland en De Bewonersraad hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2017. De prestatieafspraken dragen bij aan de doelstellingen in de woonvisie van Achtkarspelen ‘Wonen voor jong en oud’. Het is de eerste keer dat door de drie partijen prestatieafspraken zijn gemaakt in het kader van de nieuwe woningwet, die het maken van afspraken verplicht stelt.

Betaalbaar en beschikbaar De gemeente, WoonFriesland en De Bewonersraad gaan in 2017 samen op zoek naar mogelijkheden om woningen te verduurzamen en goed wooncomfort te bieden, maar daarbij de huurprijzen van de woningen niet in het geding te brengen. WoonFriesland verhuurt in Achtkarspelen 521 woningen. Om wonen betaalbaar te houden biedt WoonFriesland huurders een woning die past bij hun inkomen. Daarnaast realiseert WoonFriesland kwaliteitsverbetering en de verbetering van de energieprestatie van de woningen zonder de huur te verhogen. De Bewonersraad, die als volwaardige overlegpartner wordt beschouwd, ondersteunt dit en draagt bij door periodiek voorlichting aan haar leden te geven over betaalbaar wonen. De drie partijengaan in 2017 samen onderzoek doen of de huidige zoekduur reëel is. WoonFrieslandwil volgend jaar maar circa acht woningen in de gemeente te verkopen. Er is veel behoefte aan huurwoningen met een huur onder de €409. Daarom wil WoonFriesland deze huurwoningen zo weinig mogelijk verkopen. Kwaliteit en duurzaamheid WoonFriesland gaat in 2017 € 1.135.000,- besteden om de kwaliteit en duurzaamheid van haar bezit in stand te houden en te verbeteren. Voor de komende 5 jaar wil WoonFriesland meer dan de helft van haar bezit verbeteren in kwaliteit en energiezuiniger maken. Daarnaast is afgesproken dat WoonFriesland versneld zonnepanelen plaatst in Achtkarspelen, in samenwerking met Wocozon (een landelijke stichting zonder winstoogmerk). De zonnepanelen kunnen een gemiddeld gezin van een huurwoning een besparing van 100 euro per jaar opleveren zonder dat zijzelf hoeven te investeren. Dit is in lijn met de koers van WoonFriesland waarbij zij ervoor kiest om op basis van de wensen van de huurders, met dezelfde investering meer woningen met kleinere energiestappen te verbeteren. Zo profiteren meer huurders ervan. Op www.achtkarspelen.nl/woonvisie zijn de prestatieafspraken na te lezen.