Project Dorpsfoto’s feestelijk van start in Drogeham

Drogeham -  DROGEHAM - Het project Dorpsfoto’s is donderdag feestelijk van start gegaan in Drogeham.

In samenwerking met Plaatselijk Belang Drogeham organiseert KEaRN een dorpsgesprek over leven, wonen en werken in Drogeham. Het doel is om samen met bewoners te onderzoeken wat er speelt, wat beter of anders kan in het dorp en hoe dit kan worden aangepakt. Het project Dorpsfoto’s sluit mooi aan op het lopende leefbaarheidsonderzoek onder dorpsbewoners door Plaatselijk Belang. Op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Drogeham in maart zullen de uitkomsten van beide trajecten worden gepresenteerd. Met het project Dorpsfoto's wil de gemeente Achtkarspelen investeren in de ‘mienskip’ in de dorpen in Achtkarspelen. Na pilot-dorp Drogeham zijn Boelenslaan en Kootstertille de volgende kernen, waar begin 2017 dorpsgesprekken gevoerd gaan worden. Op de foto overhandigt wethouder Jouke Spoelstra een cadeau vanuit de ‘mienskip’: handgemaakte kopjes van keramiek- en schilderwerkplaats Daeldersplak in Drogeham onder het motto ‘Fan de Mienskip foar de Mienskip. Foto: Binne-Louw Katsma