Businessplan nieuwe zwemaccommodatie ingediend bij college

Buitenpost - Het bestuur van Stichting Sportcentrum 8Kspelen heeft op 1 december het businessplan voor een nieuwe overdekte zwemaccommodatie in Buitenpost ingediend bij het college van b&w van de gemeente Achtkarspelen.

Het bestuur heeft per 1 januari 2014 de exploitatie van het met sluiting bedreigde zwembad de Kûpe in Buitenpost overgenomen. Mede dankzij de inzet van personeel en vrijwilligers is het gelukt om het exploitatieresultaat om te buigen van een jaarlijks tekort van €356.000 in 2013 naar een verwacht te kort van € 70.000 over 2016. Het bestuur ligt daarmee op koers naar het realiseren van een sluitende exploitatie per 2019. Dit conform de opdracht in de gemeentelijk subsidieverordening. Het huidige bad, dat meer dan veertig jaar oud is, is afgeschreven en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het bestuur is blij dat het nieuwe college in haar coalitieakkoord grote waarde hecht aan het in stand houden van de zwemaccommodaties in Achtkarspelen. Zoals duidelijk blijkt uit onderstaand citaat: 'De coalitiepartijen vinden dat in Achtkarspelen instructiebad De Kûpe als zelfstandige entiteit moet blijven. Dat geldt ook voor openluchtzwembad Wettervlecke in Surhuisterveen. Beide zwembaden (De Kûpe en Wettervlecke) hebben een belangrijke functie, maar de gemeente is niet verantwoordelijk voor de exploitatie.' Zowel voor het instructiebad als het openluchtbad staat de gemeente garant voor een jaarlijkse bijdrage. Het plan dat er nu ligt past in die visie en is het resultaat van een zorgvuldig proces. Het realiseren van een nieuwe zwemaccommodatie is in deze tijd geen eenvoudige opgave. Diverse accommodaties hebben de deuren al moeten sluiten, recentelijk nog zwembad de Frosk in De Westereen. In de aanloop naar dit plan heeft het bestuur zich goed laten adviseren door onderzoeksbureau TRS en andere externe adviseurs. Ook is diverse malen afstemming gezocht met de raadsfracties, de betrokken ambtenaren en de wethouder, alsmede met Plaatselijk Belang Buitenpost. Het plan dat er nu ligt beoogt een zwemvoorziening te realiseren, met het accent op energiebesparing en duurzaamheid. Het bad zal worden uitgevoerd als een 25-meter bassin met zes banen. Door de beweegbare vloer, krijgt het bad een multifunctioneel karakter en is het geschikt voor het uitvoeren van meerdere activiteiten gelijktijdig. De Kûpe wordt nu jaarlijks bezocht door meer dan 100.000 mensen. Het huidige aanbod zal behouden worden en waar mogelijk uitgebreid. Activiteiten die nu in het zwembad plaatsvinden zijn zwemlessen, natte gymnastiek, aquagym, activiteiten voor ouderen enzovoorts. Tevens maken er diverse verenigingen gebruik van het bad. Het plan gaat ervan uit dat het bad kan worden geëxploiteerd met de huidige personele bezetting. In de plannen is verder nog rekening gehouden met de mogelijkheid om de accommodatie uit te breiden met extra diensten, zoals een sportgezondheidscentrum en/of eerstelijnszorg. Om de plannen te realiseren kan het bestuur met vreugde vaststellen dat er twee nieuwe leden bereid zijn gevonden om toe te treden tot het bestuur. Er zijn momenteel nog gesprekken gaande voor de toetreding van nog een of enkele bestuursleden. Hiermee acht het bestuur zich voldoende geëquipeerd om samen met het personeel en de gemeente te komen tot uitvoering van de gemaakte plannen.