Diploma-uitreiking leerlingmediatoren op De Tarissing in Drogeham

Drogeham - Vrijdag 2 december hebben acht leerlingen van groep 7 en 8 van de Tarissing het diploma van leerlingmediator behaald. Hieraan gingen een sollicitatieprocedure en drie trainingen vooraf. De kinderen die door hun medeleerlingen werden gekozen hebben met uitstekend gevolg de trainingen doorlopen. De Tarissing is er ontzettend trots op dat zij zich willen inzetten voor hun school.

Op de Tarissing wordt gewerkt met de methode De Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is leerlingmediatie, waarbij leerlingen leren hoe ze conflicten kunnen oplossen. Eenmaal opgeleid is er elke dag in een school een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes lopen zij rond en letten op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of conflict. Gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. De training werd de eerste keer verzorgd door de Vreedzame School-trainer, Jan Oosterhuis, samen met een aantal leerkrachten. De jaren hierna kunnen die leerkrachten de opleiding van nieuwe mediatoren zelf verzorgen.