Personeel zwembad De Kûpe zegt vertrouwen op in bestuur

Buitenpost - Tot grote verbazing van het personeel van Zwembad de Kûpe zijn er op 2 december 2016 persberichten naar buiten gekomen over een businessplan voor een nieuwe zwemaccommodatie in Buitenpost. Deze zouden door het bestuur van Stichting Sportcentrum 8kspelen zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Achtkarspelen.

Het voltallige personeel van Zwembad De Kûpe laat weten dat het, tegen alle afspraken in, op geen enkele wijze betrokken is geweest bij de ontwikkeling van deze plannen. Bovendien heeft het personeel twee weken geleden unaniem het vertrouwen opgezegd in het bestuur van Sportcentrum 8kspelen, bestaande uit de heren Jack Hoving en Lammert Baas. Er is hun meerdere malen verzocht vrijwillig af te treden. Naast het personeel heeft de huidige manager, Dietha Paauw, ook het vertrouwen opgezegd in het huidige bestuur en aangegeven per 1 januari 2017 te stoppen met haar werkzaamheden voor het zwembad. Bovendien heeft zij als eigenaar van Bewegingscentrum Switte zich per direct teruggetrokken als strategisch partner en de intentieovereenkomst tussen Sportcentrum 8kspelen en Switte beëindigd. Zowel het personeel als Paauw zijn van mening dat het huidige bestuur na het vertrek van bestuursleden Sietsma en Buma onprofessioneel en onbetrouwbaar is gebleken. Onenigheid over de nieuw te ontwikkelen zwemaccommodatie zorgde er begin dit jaar al voor dat bestuurslid Jan Willem Sietsma opstapte. Toen bleek dat Hoving en Baas zich niet wilden conformeren aan het oorspronkelijke plan voor de nieuwe, brede accommodatie kon ook voorzitter Bothilde Buma niet anders dan zich terugtrekken.