Boeiende presentaties van sectorwerkstukken op Nordwin College

Buitenpost -  BUITENPOST - Op het VMBO-Groen van het Nordwin College is de afgelopen week een speciale avond in het kader van de sectorwerkstukken gehouden.

Het sectorwerkstuk vormt een onderdeel van het examen voor de leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg. Het werd een boeiende, informatieve avond waarop duidelijk werd dat de leerlingen zich terdege hadden voorbereid en niets aan het toeval wilden overlaten. Tjitske Kamstra, docente Nederlands aan het Nordwin College, organiseert elk jaar een avond die geheel in het teken staat van de sectorwerkstukken. Op deze avond is iedereen welkom. Een flink aantal bezoekers bestond dan ook uit familieleden en bekenden van de leerlingen die hun werkstuk gingen presenteren. In bijna alle gevallen gingen de werkstukken over beroepen en opleidingen die tot de mogelijkheden na het VMBO-Groen behoren. De variëteit was dan ook groot. Enkele presentaties gingen over typisch groene beroepen zoals landschapsarchitect of boer. Andere waren gericht op techniek of er werd informatie gegeven over de mogelijkheden in de zorgsector. Het werd voor de aanwezigen een boeiende avond en meerdere keren werd het publiek duidelijk bij de presentaties betrokken. Dit kon zijn door met een iPad vragen te beantwoorden of men kreeg het verzoek daadwerkelijk even op het podium te komen om bijvoorbeeld garnalen te pellen of de bloeddruk te laten meten. De avond werd afgesloten met een speciaal dankwoord aan mevrouw Kamstra die aan het eind van het schooljaar met pensioen gaat. Hopelijk wordt zij opgevolgd door een collega die zich ook met dezelfde tomeloze energie in de toekomst gaat inzetten voor dergelijke avonden, zo stelt de school. ,,Avonden die op het Nordwin College niet mogen ontbreken.” Op de foto wordt de bloeddruk van locatiedirecteur Jaap van der Heide gemeten door Leanne van der Meulen en Manon Hoekstra (rechts). Foto: Jan Roosdorp