Feestelijke opening Halbertsma State Kollum

Kollum - Onder grote belangstelling van de bewoners en genodigden is  maandagmorgen 5 december 2016, ’s morgens om elf uur, de opening van de zeventien nieuwbouw huurappartementen aan de Halbertsmastraat in Kollum feestelijk geopend. De opening werd verricht door wethouder Jan Benedictus, die onder andere Volkshuisvesting in zijn portefeuille heeft, en Jeannette Dekker, directeur-bestuurder van Thús Wonen. De appartementen zijn inmiddels verhuurd en het enige wat nog ontbreekt was nog een naam voor het gebouw. De nieuwe bewoners zijn betrokken geweest bij het bedenken van de naam en de winnende naam werd op locatie onthuld. De naam van de 17 huurappartementen is Halbertsma State geworden. Aannemer Kolthof uit Stiens schonk een vlaggenmast aan de bewoners.

Begin april 2015 is begonnen met de bouw van zeventien levensloopbestendige appartementen en deze zijn in maart 2016 opgeleverd. Het ontwerp van het nieuwe gebouw is in nauwe samenwerking met de gemeente Kollumerland c.a., Thús Wonen en Adema Architecten tot stand gekomen en in opdracht van Thús Wonen gerealiseerd door aannemer Kolthof uit Stiens. De unieke ligging aan de doorgaande vaarroute van Kollum, aan de rand van het centrum, maakt de locatie bijzonder aantrekkelijk en biedt een perfecte woonlocatie voor huurders. In dit type woning kunnen bewoners ondanks een fysieke beperking zo lang mogelijk thuis blijven wonen.