Fotoavond 'Foestrum in beeld' met thema 'Winkels in huishoudelijke artikelen'

Westergeest - Op de fotoavond 'Foestrum in beeld' in de Tredder in Westergeest van 13 december is het thema 'Winkels in huishoudelijke artikelen en galanterieën'. Vroeger kon men in eigen dorp winkelen als het ging om huishoudelijke artikelen, zoals kop en schotels, potten en pannen, emmers enzovoorts. De meeste (oud)-inwoners kunnen zich nog wel de winkel herinneren van G. Hoogeboom, waar je terecht kon voor deze artikelen en nog veel meer, zoals bijvoorbeeld fietsen.

Nog wat langer geleden ging men in Westergeest naar Keimpe en Jits Annema aan de Kalkhúswei, waar men koppen en schotels, theepotten en nog veel meer kon kopen. Nog langer geleden ging men naar “Jan Tsjibbeswiddou”. Zij had “stienguod te keap”. Ook van buiten het dorp kwamen hier leveranciers, zoals Marten Terpstra, die met paard en wagen langs de deuren kwam. Voor de fotoavond wil de organisatie de aanwezigen vragen of er nog meer van deze winkel(tje)s geweest zijn. Naar aanleiding van de foto van het bejaardenuitstapje, die vorige week in de Kollumer Courant stond, zijn er veel reacties bij de organisatie binnengekomen en daardoor zijn er al weer heel wat namen bekend geworden. Alleen de meneer met nummer 1 blijft nog een vraagteken. De ontbrekende namen waren: 2. Mark de Vries, 3. Sjoerd Poelstra. De achternaam van Saakje (4) was Galema. De chauffeur heette Hein Krottje (5). En Trijntsje Dantuma (6) moet zijn Afke de Vries (echtgenote van Sape de Vries). De voornaam van Merkus is Jan(7). Wie de naam van meneer nummer 1 weet kan bellen met Jantsje Wiersma, 0511-444726. De organisatie hoopt voor de laatste fotoavond van 2016 van Foestrum in Beeld  weer op een goede opkomst.