Chinezen vol belangstelling voor aanpak op Nordwin College

BUITENPOST - Drieëntwintig docenten uit China brachten dinsdag een werkbezoek aan het VMBO-groen van het Nordwin College in Buitenpost.

Zij maakten daar kennis met de schoolcultuur en de manier van lesgeven in het Groene Onderwijs. Het Nordwin College heeft contacten met een flink aantal scholen in het buitenland, waaronder een school in Guangzhou, een plaats in Zuid-China. De Chinese school, met tienduizend studenten, is te vergelijken met een MBO-school voor Groen Onderwijs met bijvoorbeeld vakrichtingen als: Bloem & Plant, Veehouderij, een opleiding tot dierenartsassistente enz. In 2014 zijn de eerste contacten gelegd en heeft de coördinator Internationalisering van het Nordwin College, Heleen Andringa, een bezoek aan de Chinese school gebracht. Op uitnodiging van het Nordwin College doorloopt de groep Chinese docenten nu een programma waar niet alleen het onderwijs onderdeel van uitmaakt. Programmaonderdelen zijn onder andere ook: het Woudagemaal, de Dairy Campus en het project Better Wetter. Tijdens het bezoek in Buitenpost kregen de docenten een lunch aangeboden De lunch werd geserveerd door twee leerlingen van het MBO-Groen die gekleed gingen in originele Friese klederdracht. De interesse van de Chinezen in de aanpak op de Nederlandse school was bijzonder groot. Iets wat voor hen toch wel het meest opvallend was dat er op de school in Buitenpost grote waarde gehecht wordt aan het eigen initiatief van de leerling. In de toekomst is het de bedoeling dat de scholen nog intensiever contact gaan onderhouden en dat Chinese en Nederlandse studenten bijvoorbeeld tijdens stages hun krachten kunnen bundelen.