Damwâldsters starten hulpactie voor vergeten ramp in Costa Rica

Damwâld - ÂLD - Baudina Bakker, Lilian de Jong-Bakker en Klaas Pranger hebben een hulpactie opgestart voor het getroffen gebied in Costa Rica door de orkaan Otto. Over deze ramp is weinig gemeld in de media. Het noorden van Costa Rica is door de orkaan Otto vorige week vrijdag volledig overstroomd. Er is in één dag zoveel regen gevallen dan normaal in een half jaar. Dit heftige natuurverschijnsel heeft het noorden van Costa Rica volledig lam gelegd. Vooral het plaatsje Los Chiles tegen de grens met Nicaragua is zwaar getroffen. Veel huizen zijn met het water mee gespoeld. In dit gebied zijn al tien doden te betreuren. Er zijn daarnaast veel mensen dakloos geworden. De eerste schattingen hiervan liggen rond de 10.000 gezinnen. Zij hebben niks meer. Geen kleding, geen huis en vooral geen eten.

De familie van Baudina, Lilian en Klaas  is ook getroffen. Eén tante is haar hele huis kwijt, en zit nu met vele andere daklozen in een gemeentelijke noodvoorziening. Het gebied is dagenlang niet te bereiken geweest voor hulpdiensten. 'Wij hebben het idee dat de bevolking van Costa Rica volledig vergeten wordt door de rest van de wereld', aldus de initiatiefnemers van de hulpactie voor Costa Rica. 'We willen helpen en hebben uw steun nodig. We willen geld inzamelen om voor onze familie en andere slachtoffers hulp te organiseren. Enkele donaties hebben we al mogen ontvangen via onze Facebookpagina “hulpactie slachtoffers orkaan Otto Costa Rica”.  Deze donaties kunnen gestort worden op IBAN: NL 04 ABNA 0426 1316 73 T.n.v. Hulpactie slachtoffers orkaan Otto Costa Rica. Alle gelden worden overgemaakt naar Nederlandse familie van ons die in Costa Rica woont. Aldaar houdt Lilian de regie. Het is nog kleinschalig, maar we hopen dat mede door aandacht in de media onze volgende acties meer worden opgemerkt. De kracht van onze actie is het eenvoudige karakter. We houden het volledig in eigen hand en maken geen gebruik van een grote overhead. Wij kennen het land, wij hebben daar al de contacten met bedrijven en dergelijke. Bovendien hebben we er ook al vele huizen laten bouwen. We zijn betrokken mensen die onze familie en vrienden in Costa Rica willen helpen.' Wie wil helpen kan een bijdrage overmaken op: IBAN: NL 04 ABNA 0426 1316 73 T.n.v. Hulpactie slachtoffers orkaan Otto Costa Rica.