De Kandelaar en Protestantse Gemeente Kollum tekenen integratieovereenkomst

Kollum - Geloofsgemeenschap ‘De Kandelaar’ en de Protestantse Gemeente van Kollum tekenen zondag 11 december een integratieovereenkomst die per 1 januari 2017 van kracht wordt.

Daarmee breekt voor de reeds lang bestaande formele band en de steeds nauwere samenwerking tussen de voormalige hervormde evangelisatie en de protestantse gemeente van Kollum een nieuwe fase aan. Beide partijen spreken de hoop uit dat deze verdere integratie de pluriformiteit van de geloofsbeleving in Kollum en omgeving mag verbreden en versterken. De overeenkomst wordt ondertekend na afloop van de kerkdienst van 9.30 uur in de Maartenskerk, waarin ds. F. Verboom uit Kampen hoopt voor te gaan, en waarvoor een ieder van harte wordt uitgenodigd.