Onderzoek ANWB: Kwaliteit Friese fietspaden moet beter

Leeuwarden - Recreatieve fietsers geven het fietsen in Friesland een 8,0, landelijk is dit cijfer een 7,9. Friesland trekt weinig fietsers uit andere provincies, 88% komt uit de eigen provincie. Als belangrijkste verbeterpunt in Friesland wordt het comfort van fietspaden genoemd. 50% van degenen die zeggen dat er verbetering mogelijk is, geeft aan last te hebben van hobbels, boomwortels, gaten en kuilen. Verder zien de fietsers, en met name e-bikers, in deze provincie graag meer bankjes langs de route en kan het horeca-aanbod langs routes worden verbeterd.

De ANWB heeft deze zomer samen met de Fietsersbond,  Nederlandse Toerfietsunie (NTFU) en de Stichting Landelijk Fietsplatform een enquête gehouden onder  in totaal 11.228 recreatieve fietsers. Voor Friesland hebben 553 mensen deze enquête ingevuld.  Fietsen is een belangrijke vrijetijdsbesteding van Nederlanders. De samenwerkende fietspartijen willen dat fietsen een aantrekkelijke tijdsbesteding blijft en dat Nederlanders en toeristen kunnen blijven genieten van de variatie aan landschappen in Nederland. Friesland heeft aangegeven te willen investeren in de uitbreiding en verbetering van (recreatieve) fietspaden en routenetwerken het fietspaden netwerk. Het kan de aanbevelingen in de rapportage gebruiken om het aanbod nog verder te verbeteren. Voor meer informatie over ANWB en fietsen zie www.anwb.nl/fanvanfietsen