ABD en GBF gaan samen verder

Dokkum - Op dinsdag 6 december hebben Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en Gemeente Belangen Ferwerderadeel (GBF) afzonderlijk hun ledenvergaderingen gehouden. Op deze avond is met de leden gesproken over samenwerking tussen beide partijen, nu de gemeentes in 2019 een herindeling aangaan. Zowel de leden van het ABD als van GBF zijn unaniem akkoord gegaan met een verregaande samenwerking tussen beide partijen: Deze gaan zich gezamenlijk opmaken voor de aankomende gemeenteraadsverkiezing in de nieuwe gemeente.

De beide besturen en fracties van de partijen zijn blij met deze uitspraak van de leden. Zij nodigen iedereen, en met name inwoners van Kollumerland, graag uit om mee te denken over de vorming van de nieuwe partij. Voor meer informatie wordt men verzocht de website van ABD of de Facebookpagina van GBF te raadplegen. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met een van de fractievoorzitters. Voor ABD is dat Jannie van Midlum, telnr.: 0519-589919 of 06-15882121. Voor GBF is dat Barbara Wijbenga-Kleinschmidt, telnr.: 06-19098617. Ook zijn de bestuursleden te benaderen voor informatie.