Personeel zwembad De Kûpe vraagt steun van gemeenschap

Buitenpost -  BUITENPOST - De personeelsleden van zwembad De Kûpe in Buitenpost zijn vastberaden: het huidige bestuur van Stichting Sportcentrum 8kspelen moet aftreden.

Het bestuur - dat naast Lammert Baas en Jack Hoving inmiddels is uitgebreid met drie nieuwe personen: Aafke Postma, Marianne Rigter en Fettje Nolles - lijkt hiertoe echter nog steeds niet bereid, zo stelt het personeel. Nienke de Bruin, medewerker van het bad en woordvoerder namens het team: ,,Wij vinden het onbegrijpelijk dat bestuur nog steeds aanblijft. Het plan van het bestuur is definitief afgekeurd door het college van de gemeente Achtkarspelen. Het college heeft duidelijk aangegeven ook geen vertrouwen in dit bestuur te hebben, de subsidie wordt vanaf 1 januari aanstaande mogelijk stopgezegd én de reeds verstrekte subsidie wordt wellicht teruggevorderd. Er is niemand, maar dan ook niemand die nog enige vertrouwen in dit bestuur heeft." Het personeel begrijpt overigens ook niet dat de nieuwe toegetreden bestuurders voor hun toetreding geen enkele poging hebben ondernomen om contact met de medewerkers op te nemen en te vragen naar de situatie. ,,Ons bad, de toekomst ervan én onze banen staan op het spel. Het lijkt wel of geen enkel bestuurslid hier oog voor heeft en er hele andere, eigen belangen spelen.” Het team van zwembad De Kûpe heeft het gevoel alleen te staan in deze situatie en roept nu de hulp in van de gemeenschap. De Bruin: ,,Helaas kan niemand het bestuur dwingen af te treden; wij niet, onze klanten niet en zelfs het gemeentebestuur niet. Staken willen we natuurlijk ook liever niet. Dat zou betekenen dat we onze klanten in de kou laten staan en dat zij de dupe worden van de hele situatie." De medewerkers hebben daarom besloten juist de hulp in te roepen van 'onze klanten en iedereen die hart heeft voor het zwembad en voor ons als team'. Er is een Facebookpagina gemaakt: Team De Kûpe. ,,Daar kan iedereen zijn of haar steun betuigen. Ook kunnen mensen een schriftelijk steunbetuiging ondertekenen. We hopen hiermee het bestuur te kunnen overtuigen dat er nu echt zo spoedig mogelijk een einde moet komen aan deze absurde situatie en dat zij moeten aftreden", aldus De Bruin. ,,Er is geen andere optie." Dit bestuur is onprofessioneel en onbetrouwbaar, vinden de medewerkers. ,,Wij willen dat ex-voorzitter Bothilde Buma terugkeert en een volledig nieuw en gedegen bestuur samenstelt. Ook willen we onze manager Dietha Paauw terug. Met dit nieuwe bestuur kan het oorspronkelijke plan, dat voldeed aan alle gestelde afspraken met de gemeente, weer opgepakt worden en kunnen wij als team weer zo snel mogelijk gewoon aan het werk!”