Stamppotbuffet voor International Justice Mission in Lauwerscollege

BUITENPOST - Honderdtien personen namen dinsdag 13 december deel aan een stamppotbuffet in het Lauwerscollege te Buitenpost.

De opbrengst hiervan, € 450,- gaat naar International Justice Mission. Dit is een internationale organisatie die zich over de hele wereld inzet om mensen te bevrijden uit slavernij van arbeidsuitbuiting, seksueel misbruik, illegale opsluiting en landonteigening. Wereldwijd zijn er 18 veldkantoren, waar nauw wordt samengewerkt met lokale organisaties en plaatselijke autoriteiten. Zie voor meer informatie:  www.ijmnl.org. Alle kerken in Buitenpost hebben zich dit jaar verbonden aan deze organisatie om zo bekendheid te geven aan het werk dat zij doen en om financiële steun te verwerven. Mede dankzij sponsoren Enorm Van der Veen, Slagerij Van der Bijl, Essentra, China Garden en de directie van het Lauwerscollege, was deze activiteit zeer geslaagd. Foto's: Sake Beerstra