Kerstkinderbingo in De Krúswei grandioos succes

Damwâld - Veel bewoners van Damwâld gaan naar bingoavonden die eens per maand in De Krúswei worden gehouden. Speciaal voor de kinderen werd er woensdagmiddag een bingo gehouden. Woensdagmiddag 14 december om twee uur was de zaal tjokvol. Zelfs na twee uur kwamen ouders nog met hun kinderen binnen stromen. Veel ouders bleven erbij in de grote zaal. De kinderen vulden met behulp van ouders de cijfers in. Twaalf maal werd er een prijs uitgedeeld. Twee keer moest er zelfs gedobbeld worden. Om vier uur gingen ouders en hun kinderen weer voldaan naar huis. Deze activiteit zal vrijwel zeker weer worden georganiseerd.

De nieuwe activiteiten in De Krúswei van het komende voorjaar zullen begin 2017 in een huis-aan-huisfolder worden verspreid.