Zoektocht nieuwe gemeentenaam levert bijna 900 inzendingen op

Dokkum -  In vier weken tijd zijn er 892 suggesties ingezonden voor een nieuwe gemeentenaam voor de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Van de bijna 900 inzendingen waren 646 namen uniek. De zoektocht naar een nieuwe gemeentenaam startte op 14 november en leverde vanaf dag één al namen op.

Herindeling De zoektocht naar een nieuwe gemeentenaam vindt plaats in het kader van de herindeling van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. De drie gemeenten willen per 1 januari 2019 samen verder als één nieuwe gemeente en voor die nieuwe gemeente is een nieuwe gemeentenaam nodig. Burgemeester Bilker, voorzitter van de stuurgroep herindeling: “Wy fine it tige wichtich dat de nije gemeente in namme hat dy’t troch de mienskip drûgen wurdt. Dat de nije gemeentenamme sa libbet ûnder de minsken fûn ik geweldich om te sjen. Ik bin bliid dat safolle belutsen en meitocht hawwe oer de nije namme en ik wol elkenien dy’t meidien hat tige tank sizze.” Kommisje Nammejouwing Op 15 december nemen de leden van de Kommisje Nammejouwing de ingeleverde namen in ontvangst. De commissieleden beoordelen de namen eerst aan de hand van de wettelijke criteria. Zo zijn samengestelde namen of namen die sterk lijken op andere gemeenten niet toegestaan. Vervolgens kijkt de kommisje naar zaken als cultuur-historische verwantschap, relatie met het gebied, gebruiksvriendelijkheid en de marketingwaarde. De kommisje heeft tot eind januari de tijd om uit alle inzendingen drie namen te selecteren. Vervolg De drie geselecteerde namen worden op 1 februari 2017 bekend gemaakt. Op 15 maart, tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen, mogen de stemgerechtigde inwoners van de drie betrokken gemeenten hun stem uitbrengen op één van de drie voorgedragen namen. De naam die de meeste stemmen van de inwoners krijgt, wordt de naam van de nieuwe gemeente.