Werkzaamheden StrobosserTrekfeart van start

Kollum - Afgelopen week startte provincie Fryslân met het vervangen van de damwanden langs de StrobosserTrekfeart. De werkzaamheden zijn gestart bij Kollum, richting Augsbuurt. Begin maart 2017 vervangt de aannemer ook bij Driezum een deel van de damwanden. April 2017 zijn de werkzaamheden klaar.

De houten damwanden verkeren in slechte staat en zijn aan vervanging toe. De provincie kiest ervoor om de oude damwanden er uit te halen en nieuwe stalen damwanden te plaatsen. Staal is sterk en gaat lang mee. Hinder De aannemer voert het werk grotendeels vanaf het water uit. Daarom is het nodig om de StrobosserTrekfeart ter hoogte van de werkzaamheden te stremmen tot en met vrijdag 31 maart 2017. Kijk voor de stremming voor het vaarverkeer op: www.fryslan.frl/scheepvaartberichten Door het plaatsen van de stalen damwanden kan geluidshinder ontstaan. Daarnaast kan het zorgen voor trillingen. De aannemer probeert de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de kerstvakantie van 26 december tot en met 6 januari worden er geen werkzaamheden uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op: www.fryslan.frl/strobossertrekfeart.