Floron-eindejaarsplantenjacht in Kollum

Kollum - Vrijdag 30 december organiseert het Floron-district Friesland een eindejaarsplantenjacht in Kollum. De jacht gaat om 13.00 uur los vanaf het Maartensplein in Kollum. Er wordt dan, onder leiding van twee plantenkenners, gezocht naar winterbloeiende wilde planten. De eigenlijke ‘jacht’ duurt één klokuur, maar voor liefhebbers wordt er een planteninventarisatie aan gekoppeld die doorloopt tot ongeveer 16.00 uur. Iedereen die interesse heeft in planten, ongeacht het niveau waarop, is welkom.

Achtergrond Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (Floron) te Nijmegen verricht al meer dan 25 jaar onderzoek naar wilde planten, met name naar hun verspreiding. De resultaten daarvan worden publiek gemaakt via de site https://www.verspreidingsatlas.nl. De stichting werkt via een twintigtal districten, waaronder het district Friesland met een veertigtal actieve vrijwilligers-waarnemers. Sinds 2014 doet Floron ook onderzoek naar winterbloeiende planten, een tot dan toe nog niet onderzocht terrein. Eén plantenjacht duurt één klokuur en wordt gehouden in de periode vanaf Eerste Kerstdag tot en met het eerste weekend van het nieuwe jaar, dit jaar 25 december - 3 januari. In de zeer zachte winter 2015-2016 werden in heel Nederland van maar liefst 735 plantensoorten bloeiende exemplaren aangetroffen in de jachtperiode. Dan gaat het om zo’n 40% van alle wildeplantensoorten in Nederland. De onderzoeksresultaten bieden ons op termijn onder andere inzicht in de reacties van planten op het opwarmende klimaat. Floron inventariseert standaard binnen het km2-raster van de Topografische Atlas. De vierkante kilometer die in Kollum onderzocht gaat worden is een van de 25 rijkste ‘plantenhokken’ van Friesland, waarin meer dan 300 plantensoorten gevonden zijn in de afgelopen tien jaar. Dit hok draagt de coördinatencode 205-588, en is rijk aan allerlei verschillende biotopen, leefgemeenschappen (zie de atlasuitsnede). Vooral de bebouwde delen zijn voor winterbloeiende planten interessant, omdat ze veel plekjes met een relatief warm microklimaat kennen. Kijk voor meer informatie op http://www.floron.nl/plantenjacht. Voor nadere informatie over de eindejaarsplantenjacht op 30 december in Kollum kan men terecht bij Gertie Papenburg, gmgjtp@xs4all.nl │ 06 23627840 (ook Whatsapp).