Veel belangstelling voor postduivenshow P.V. Op Eigen Wjukken

Kollum -  Een goede deelname, belangstelling en resultaten waren zaterdag kenmerkend bij de jaarlijkse postduivententoonstelling van P.V. Op Eigen Wjukken.

’s Morgens aan keurmeester G.Bodde uit Sauwerd de taak om de ingebrachte duiven te beoordelen op schoonheid en kwaliteit. De meeste duiven zijn door de ruiperiode heen, met hier en daar een nog niet volgroeide buitenste pen. Een goede verzorging is in deze tijd van het jaar ook zeer belangrijk. Dit komt dan ook tot uiting in de punten voor de algehele conditie van de duif. Een combinatie van duif en liefhebber bepalen dan het resultaat. Ook is dit zo bij de enthousiaste goed presterende Abele Dijkstra. Dit jaar de beste vlieger bij de vereniging en nu de mooiste duif met twee eerste prijzen. Het middagprogramma begon met het feliciteren van de prijswinnaars. De beker voor de mooiste duif, aangeboden door juwelier Radema, werd met een toepasselijk woordje uitgereikt door voorzitter van Tuinen. De combinatie vader en zoon Douma uit Kollumerpomp zag hun goede verzorging beloond met twee eerste prijzen bij de bevlogen oude duiven. Bij de jonge duiven waren de eerste prijzen voor Smeding en van Tuinen. Inmiddels waren duivenliefhebbers uit de regio en van verre binnengekomen en was het gezellig druk in het clubgebouw aan de Singelweg. De duiven konden worden bekeken en onder begeleiding uit de kooi worden gehaald om zelf ter hand te nemen. Door leuke prijzen bij het draaiend rad werden de plankjes snel aan de man/vrouw gebracht. Haast traditioneel is de verloting van een half varken, met als winnaar deze keer een lid van eigen vereniging. Door geselecteerde duivenliefhebbers uit Nederland en België waren schenkingen gedaan voor de bonnenverkoop. In de voorliggende dagen werd een voorbieding gedaan via internet met een eindverkoop in de zaal. Iets nieuws, maar de organisatie hiervan was goed geregeld met bovenverwacht resultaat. De tentoonstellingscommissie kan in Kollum terugzien op een geslaagd duivengebeuren met goed uitzicht op 2017. De uitslag van de tentoonstelling is als volgt: Mooiste duif tentoonstelling Abele Dijkstra
Klasse 1 Oude doffers onbevlogen
1 Abele Dijkstra
2 P.Smeding
3 P.Smeding
Klasse 2 Oude duivinnen onbevlogen
1 Abele Dijkstra
2 P.Smeding
3 Abele Dijkstra
Klasse 3 Oude doffers bevlogen
1 J. en S. Douma
2 P.Smeding
3 Booi v.d. Veen
Klasse 4 Oude duivinnen bevlogen
1 J.en S. Douma
2 B.Radema
Klasse 5 Jonge doffers
1 P.Smeding
2 P.Smeding
3 Abele Dijkstra
4 K.A.v.d.Heide
5 P.van Tuinen
6 Booi v.d. Veen
Klasse 6 Jonge duivinnen
1 P.van Tuinen
2 P.Smeding
3 B.Radema
4 Abele Dijkstra
5 P.van Tuinen
FOTO SAKE BEERSTRA