Jaarlijks kersttoernooi biljartvereniging Nij Tjaerda

Damwâld - Woensdag werd er door de biljartvereniging in Nij Tjaerda onder de leden het jaarlijkse kersttoernooi gehouden. Om 12 uur genoten de spelers van een stamppotbuffet.

Winnaars: Bij de B's (links op foto) Bote v/d Schaaf en bij de A's  Teake Kooistra. FOTO KOOS SCHERJON