Afsluiting communityweek tijdens kerstmarkt in Meckama State

Kollum - Donderdagmorgen werd het eindproduct van de communityweek van het Piter Jelles !mpulse Kollum gehouden bij de kerstmarkt van Meckama State in Kollum. De communityweek wordt in samenwerking met de gemeente Kollumerland c.a. en de Antea groep uit Heerenveen georganiseerd. Gedurende de week werden verschillende acties gehouden rondom circulaire economie. Bij circulaire economie wordt geprobeerd om producten en grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken. Tijdens de kerstmarkt werd er onder andere een modeshow gehouden van zelfgemaakte kleding. De opbrengsten van de acties komen ten goede aan de Voedselbank.

In de Communityweek werd er tevens geleerd om samen te werken, te organiseren, te overleggen, te plannen en contacten te leggen met mensen buiten de school. Iedere groep werkte samen met een (externe) begeleider aan een creatieve, zinvolle en serieuze opdracht. Ter afsluiting was er voor de leerlingen nog een kerstgala in het hun school. FOTO'S SAKE BEERSTRA