Veel belangstelling voor sportinstuif in De Saedkampe Kollumerzwaag

Kollumerzwaag - Dinsdagmiddag stond sporthal De Saedkampe in Kollumerzwaag weer volgebouwd met allemaal leuke sporten en spellen. De meeste sporten werden aangeboden door lokale verenigingen. Op deze manier probeerden de verenigingen de leerlingen een extra beweegmoment te bieden en kennis te laten maken met een (nieuwe) sport. Fierljepvereniging Buitenpost deed voor het eerst mee en met succes. De organisatie kon spreken van een grote opkomst. Ruim 90 kinderen deden mee aan deze spelmiddag.

In de kerstvakantie werden in de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a. sportinstuiven georganiseerd door de afdeling sportstimulering (High Five). Basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met 8 (groep 1 en 2 onder begeleiding van ouders) mochten gratis meedoen. FOTO'S SAKE BEERSTRA