Waanders: ‘Markt moet smaakvolle huiskamer van binnenstad worden’

DOKKUM - De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dongeradeel werd gehouden in Theater Sense in Dokkum. Daar werd een nieuwjaarsfilm vertoond, waarin een aantal belangrijke onderwerpen uit 2016 aan de orde kwamen. De film staat inmiddels op YouTube.

Waanders omschreef 2016 als een mooi en enerverend jaar. Ze memoreerde de inzet van de kinderburgemeester, de Dorps Ontwikkelings Maatschappij, Súd Ie en Wetterfront Dokkum, de ambtelijke fusie met de drie buurgemeenten, de opknapbeurt in Metslawier, de Sintrale As, Holwerd aan Zee, Sionsberg, printbedrijf Probo, de Markt & Fontein, het Dockinga College en de nieuwbouw van de Trimmer.

Ze betreurde het afblazen van de komst van het asielzoekerscentrum in Dokkum voor 600 mensen: „Een teleurstellend besluit, ook omdat er anderhalf jaar door veel mensen en organisaties hard aan is gewerkt om de groep asielzoekers hier op een goede wijze te ontvangen. Alle vrijwilligers en betrokkenen hebben we vorige maand in een afsluitende bijeenkomst bedankt voor hun inzet.”

Waanders riep op tot zakelijke en morele steun in slechtere tijden: „Zorg voor elkaar is onmisbaar voor samen leven in goede en slechte tijden. Te veel condoleancebezoeken bracht ik in 2016 aan nabestaanden van de slachtoffers van een wreed verkeersongeluk. Soms is tegenslag minder noodlottig, maar is opstaan en verder gaan allerminst vanzelfsprekend. Bij verlies van baan of beëindiging van je bedrijf bijvoorbeeld. Of als je biologisch pluimveebedrijf voor de tweede keer in een jaar tijd wordt getroffen door de vogelgriep en ruimen onvermijdelijk is.”

In het kader van de aantrekkende economie is de Sintrale As uiteraard een geweldige opsteker. Met de woningbouwcorporatie zijn breed gedragen prestatieafspraken gemaakt over beheer, onderhoud, nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. „De overeenkomsten voor de bouw van de appartementencomplexen aan de Houtkolk - ook zo’n plek die snakt naar een ander aanzien- zijn getekend en dus kan die make-over van start.”

Het gaat in veel opzichten ook goed met de binnenstad, merkte de burgemeester op: „De nieuwe binnenstadsvisie is in nauwe samenwerking met alle betrokkenen tot stand gekomen en door de raad vastgesteld. Daarin is de keuze gemaakt voor een compact winkelgebied, het bekende D-model. In de aanloopstraten is meer ruimte voor andere functies, waaronder wonen. Het gratis parkeren buiten de bolwerken, de koopzondagen die volgens de winkeliers succesvol zijn, de stadspromotor die binnenkort van start kan, de opknapbeurt van de Koornmarkt, de binnenhaven voor historische schepen in de winter; de Dokkum-promotie dankzij de Kerstfair en De Admiraliteitsdagen; het is deze combinatie van behoud en ontwikkeling die de vitaliteit van onze prachtige binnenstad, deze grand old lady, borgen.” Het wachten is nu op de besluitvorming van het ontwerp van de herinrichting van de Markt met de komst van de IJsfontein. „Wat de uitkomst ook zal zijn, ik hoop van harte dat we in de komende jaren de Markt kunnen presenteren en ervaren als een stijl- en smaakvolle huiskamer van onze prachtige binnenstad en geen ratjetoe van te veel compromissen.”