Jury RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing bijeen

De Westereen - DE WESTEREEN - De jury van de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 is maandagavond in De Westereen bij elkaar gekomen om alle genomineerden in alle categorieën te bespreken en haar punten te verdelen. Uit de vele voordrachten die dit jaar via een oproep in diverse media zijn binnengekomen voor de prijzen is een selectie gemaakt, die dit jaar heeft geleid tot alle nominaties. 

Tot en met zondagavond  kon er door iedereen via www.rtvnof.nl/sportenondernemersprijs en speciale stembonnen uit het RTV NOF Magazine en/of krant gestemd worden. 'Honderden papieren bonnen zijn binnengekomen en nog eens duizenden digitale stemmen', aldus Stefan Veldman van Twenty Four Webvertising die de verkiezing mee organiseren. De jury heeft in de stemperiode ook een bezoek gebracht aan de genomineerden om nader kennis te maken en een juist oordeel te kunnen vormen. In de jury hebben zitting: Sytze Hellema (notaris te Dokkum), Melle Dotinga (Rabobank Noordoost Friesland), Frans van Wieren (Van Wieren & Vellinga Adviseurs en Accountants), Jelle Boerema (wethouder en bestuurlijk trekker versterken ondernemersnetwerk Noordoost Fryslân) en de Hoop (voorzitter Streekomroep RTV NOF). Voor de sportprijzen bestaat de jury uit: Jan Dolstra (grensrechter betaald voetbal), Alice Posthuma (volleybal), Atze van der Wijk (amateur-trainer) en Lammert Brouwer (redactie Rûnwei Sport). Als Starter van het Jaar zijn genomineerd: Stadshap, Gasterij Manjefiek en Ynstyle Makelaardij. Bij Ondernemer van het Jaar gaan de nominaties naar: Janneke Rauwerda – de Poel, Martin Sinia en Feico Westra. Voor Onderneming van het Jaar zijn genomineerd: Kollumer Koerier, Haitsma Beton en Isolatiehandel van den Berg. Bij de Sportverkiezing 2016 zijn in de categorie Talent van het Jaar genomineerd: Hartthijs de Vries, Gerrie van Lingen en Marijke Groenewoud. Bij de Sport(st)er van het Jaar strijden Bart Helmholt, Anouska Koster en Kelvin de Ruiter om de titel. Als Sportteam van het Jaar zijn genomineerd: HAVIC C1, WTOC en het Beach Soccer Team VIOD. Daarnaast is het G-team korfbal van de Flamingo’s de winnaar van de Aanmoedigingsprijs. De winnaars worden in de avond van vrijdag 20 januari 2017, tijdens een live tv-uitzending van 20.00-22.00 op RTV NOF en RTV Kanaal30 bekend gemaakt. Tevens zijn de nieuwssites: 8karspelennieuws.nl en tdielnieuws.nl partner van dit evenement.