Meer dan 500 bezoekers Open Huis appartementencomplex Surhuisterveen

Surhuisterveen - Binnen drie kwartier verwisselden dinsdagmiddag tweehonderd petitfours van eigenaar bij het Open Huis aan De Dellen/Ds. Boekholstraat in Surhuisterveen. Een betere graadmeter voor de overweldigende belangstelling is er nauwelijks denkbaar voor de organiserende Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) uit Buitenpost.

In anderhalf uur tijd hebben naar schatting vijfhonderd bezoekers uit de wijde omgeving gebruik gemaakt van de mogelijkheid het nieuwe huurappartementencomplex te bezichtigen. Het betreft 38 senior- en zorggeschikte appartementen waarvan achttien zijn bestemd voor cliënten van de JP van den Bentstichting. Lovend was het publiek over het verwerken van verhoudingsgewijs veel hout in het exterieur, zodat het pand landschappelijk mooi wordt ingepast. Over de indeling liepen de reacties zoals doorgaans uiteen van zeer positief tot licht kritisch. Na een lange voorbereidingstijd, waarbij het terrein vele jaren braak lag, staat er nu een prachtig en gerieflijk woongebouw op het voormalige terrein van Garage Witteveen. Charme Opmerkelijk was dat het merendeels van het publiek gehoor had gegeven aan de oproep per fiets of lopend te komen om verkeersopstoppingen in het centrum te vermijden. Bij hen schaarde zich de 93-jarige Folkert Bruining die aan het Open Huis een charmant karakter gaf. “Ik bin mar rinnendewei kaam, want dat like my wol it bêste ta. It is foar my mar in koart eintsje, om’t ik hjir tichteby wenje”. Getooid met zijn onafscheidelijke spinnenwiel nam hij plaats in de foyer waar hij in een drukke sfeer in alle rust verder spinde. “Sa genietsje ik dûbeld”, vertelde Bruining die in maart zijn 94ste verjaardag hoopt te vieren. “Sjoch ris oan” zei directeurbestuurder Riekele T. Heida: “Wy sjogge it leafst dat de minsken har sa gau mooglik thúsfiele yn in nije wente. Sa kin it dus ek: dat minsken dy’t hjir net wenje hjir ek gau in thúsgefoel ha. Moai sa.”